Arkiv weblog 2005
Menu
Forside / Front page
Billeder / Pictures
Biografi / Biography
Tekst
Netop nu / News
Dagbog / Weblog
Projekter
Dit sted - mit sted
Salg bøger m.v.
Kontakt
Link

 

Arkiv weblog 2005
Arkiv weblog 2006
Arkiv weblog 2007
Arkiv weblog 2008
Arkiv weblog 2009
Arkiv weblog 2010
Arkiv weblog 2011
Arkiv weblog 2012
Arkiv weblog 2013
Arkiv weblog 2014
Arkiv weblog 2015
Arkiv weblog 2016
Arkiv weblog 2017

21. december:
Tiden er flygtig, som var det i går sad jeg på Tunø, Preben Heides sted.
(se billeder)
Forløbet af billeder er et forsøg på at fastholde eller nærmere at fastfryse
det flygtige nu. Hele tiden at forsøge at være i nuet, og samtidig at være
på vej mod noget andet. Som maler, på vej fra eet sted til et andet, er det
vigtigt hele tiden at være tilstede i processen.

Nu er vi på vej mod lysere tider, og næsten som et tegn blev jeg ringet op
og fik meddelse om, at jeg er tildelt et legat fra Georg Harms Fond.
Tankerne gik til novellerne fra "Ved julelampens skær" (ja, det hed det
vistnok, eller var det "I julelampens skær"). Noveller som der i min barndom
altid blev læst op af i juletiden, og jeg husker novellen, hvor den fattige
kunstner og hans familie ikke har penge til at holde jul for, men så bliver
"reddet på målstregen" af et billedsalg.
Romantisering eller ej. Her en dejlig realitet. Eller som min gode ven maleren
Felix Pedersen siger det, når indtægterne i en periode har været små - "det
går nok, nu har vi i over 25 år levet af mirakler".

Legatet gives til en naturalistisk maler til minde om den franske
kunstner Georges Bouissets kunstneriske værker.


14. december:
Sen eftermiddagslys over Dråby Vig.
Svaner trækker mod fjorden og månen står tidlig op.
(se fotos).
Tidligere på dagen arbejdede jeg i Legind Bjerge. (Jørn Balchs sted).
Frostklar dag med et smukt lys. Jeg valgte udelukkende at arbejde med
kul på lærred for hurtig at fastholde stemningen. Billederne står nu i mit
nye atelier og venter på at jeg vender tilbage til Mors.
Resten af ugen arbejder jeg i Odder på billeder til Kunstmessen i Herning,
januar 2006, hvor jeg udstiller hos Galleri Wolfsen.
Jeg har modtaget invitation til at deltage i 1.st Sao Paulo International
Workshop for Visual Artists 21. marts til 9. april 2006. Grafikeren Steen
Rasmussen og Rikuo Ueda, Japan deltager også.


9. december:
Arbejdede om formiddagen i frostvejr ved Esrum Sø uden for Fredensborg,
Finn Nygaards sted, (se billedet).
Om eftermiddagen ved Peter Olesens sted, Salgårdshøj ved Vejby Strand.
En dag i Nordsjælland, hvor jeg også gjorde mig overvejelser om, hvordan
billederne fra de forskellige steder skal "bindes sammen" på udstillingen.
De billedmæssige pauser eller bindeledet mellem stederne må være
antydninger af de vekslende vejrlig og den landskabelige rejse mod stederne.


8. december:
En uge er gået med arbejde på atelieret i Odder, møde med forlag om
bogudgivelse i forbindelse med projektet dit sted - mit sted, jordarbejde
og tilslutning af brændeovn på atelieret på Mors. Og ikke mindst fernisering
på min gode ven Finn Nygaards udstilling på Kunstindustrimuseet i
København.
Finn, som uden tvivl er en af vore allerbedste plakatkunstnere, har netop
rundet de 50, og han viser 50 af sine egne plakater sammen med 50
plakater af de allerstørste internationale plakatkunstnere.
Udstillingen varer til 5.februar 2006.
Der er udgivet en meget smuk bog til udstillingen
FINN NYGAARD WITH FRIENDS
Man kan læse mere om Finn Nygaard på www.finnnygaard.com
(se billeder fra ferniseringen)


30. november:
Har på denne sidste dag i november arbejdet ved Jørn Balchs sted i Legind
Bjerge på Mors.
Atelieret er nu færdigbygget, og formiddagen gik med at rydde op efter
håndværkerne, som jeg må rose for deres hurtige og veludførte arbejde.
Jeg glæder mig til at kunne komme igang med at bruge det dejlige rum.
Ud over billeder af det færdige byggeri, som til foråret skal males gul, er
der billeder af udsigten fra atelieret.
Udsigt mod Jørsby kirke, Salgjerhøj og Dråby Vig.
(se billederne)


27. november:
Har modtaget Dansk kunst 2005 og læser på side 113 en smigrende
omtale af mine malerier på decemberudstilling i Galleri Helco: Der citeres
fra Leif Bøghs anmeldelse i Nordjyske Stiftstidende. Blot ærgeligt at jeg
her omtales som Henrik Have, og ikke som jeg rettelig hedder Finn Have.
En forveksling som normalt ikke går på vore kunstneriske udtryk; men
alene på det fælles efternavn.
Hermed følger teksten som den burde være:

... Felix Pedersen, Kurt Rasmussen, Steffan Herrik og Finn Have
udstillede sammen i Galleri Helco i Ajstrup ved Hadsund, og i
Nordjyske Stiftstidende skrev Leif Bøgh om sidstnævte, at
"Finn Have maler rene landskabsmalerier med en gennemført
djærv penselføring, hvorved der fremkommer en tæt samhørighed
mellem motivernes landskabskarakter og den påsatte maling.
De afstemte grønne farver i samspil med brune jordfarver er
karakteristisk for Haves malerier.
Det er maleri og natur, der går op i en højere enhed".


22. november:

Hjemvendt fra Madeira bliver jeg endnu en gang bekræftiget i rejsens
betydning for at sætte mit maleri i perspektiv.
At arbejde i bjergene på Maderia giver næring til et dynamisk maleri, hvor
det skiftende vejrlig, vekslende mellem drivende skyers tågeeffekt og solens
punktvise fokusering på klippevæggens vegation, giver et nyt syn på de
efterårskystbilledere, som jeg arbejder på til projektet dit sted - mit sted.
(se billede)12. november:
Byggeriet til det nye atelier på Mors skrider hurtigt frem. I dag havde vi
rejsegilde og naboerne mødte op. Vi havde en dejlig dag , og jeg glemte
sevfølgelig at tage nogle billeder. Derfor er vedhæftede billeder personløse.
(se billeder)


9. november:

Mine to store malerier fra Å-stedet er nu deponeret på Hadsund skole.
En smuk nyopført skole.
Det ene billede hænger som jeg kunne ønske det, mens det andet som
var udstillet på Århus Kunstbygning hænger således, at man ikke kan
se billedet på afstand.

(se foto fra Hadsund skole)

Jeg håber på et blivende sted for billederne. Hver for sig eller enkeltvis.
Hadsund skole har forkøbsret, men det er nok tvivlsomt om de køber
begge billeder.4. november:

Stedet er ikke blot eet billede, et billede, men afsæt for en oplevelse af
billeder.

Reflektioner om kunstbegrebet:
"Kunst skal afspejle menneskers inderste også de grimme sider". Et
citat af forfatteren og dramatikeren Jokum Rode, som i Jyllands Posten
i dag gør sig nogle overvejelser om kunstens rolle.
Han siger endvidere:
"Kunst skal også gå ind og bearbejde de menneskelige ting, som få i
samfundet egentlig tager sig af. For kunstnere skal ikke være løgnere
som hele tiden fortæller gode ting. Vi skal også sige de tvivlsomme og
farlige ting til mennesket."

Kunsten og kunstneren, som det/den der afdækker hele spekteret, er
et ambitiøst projekt.
For mig er kunstnerens ærlighed og reflekterende søgen afgørende for
det kunstneriske udtryks styrke. I bedste fald kan det kunstneriske
udtryk være øjenåbner for nye synsvinkler.
Jeg tror ikke på kunsten eller kunstneren som det/den der har alle
sandheder og kommer hele spekteret rundt.


3. november:

Mit eget sted er ved mit og Susannes hus på Mors. Min baghave er
det fredede areal ud mod Buksør Odde. Et fredet areal med strandenge
og her lever bl.a. strandtudser. En lille tudse som på sommeraftener
underholder med sin musiske kvækken.
Området er hævet havbund og har et rigt fugleliv. I efteråret raster
hundredvis af bl.a hjejler og knortegæs.
Malerierne i bogen Landskabet, Finn Have og Henning Mortensen, er
næsten alle fra dette område. Det er et område med "højt til loftet" og
her findes den stille lyd, som giver ro til fordybelse.
Jeg arbejder rigtig godt her, og sætter stor pris på at kunne flytte mig
og variere mine arbejdssteder.
Rejser, arbejde på atelieret i Odder og her på Mors. Netop nu får jeg
opført et nyt atelier her, og herfra vil der være udsigt over engarealet
ved Dråby Vig.
(se billeder)


2. november:

En nedbrudt computer har betydet, at jeg ikke har kunnet opdatere.
Derfor en kort opdatering.
29 personer ud af 30 har vist mig deres sted, og på mit værksted har
jeg nu skitser, færdige og ufærdige.
Indtryk som jeg har et år til at bearbejde inden udstillingen på
Randers Kunstmuseum.
Således har jeg været i Gylling og besøgt forfatteren Leif Hjernøes sted.
Endvidere har jeg besøgt fotografen Carsten Langkilde på Samsø. Han
viste mig tre af hans steder, og jeg har arbejdet ved hans sted ved Stavns
Fjord.
(se billederne)


28. oktober:
På denne skønne efterårsdag, hvor træerne har gule, røde og
brune farver arbejdede jeg hele dagen ved Charlotte Sahls sted.
Det var trejde gang jeg besøgte stedet.
(se procesbilleder)


26.oktober:

Min udstilling i galleri SOTO, Ålborg er blevet forlænget med 14 dage.
Se www.galleriartsoto.com

Onsdag den 2. november kl. 17.00 - 19.00 holder jeg foredrag om
overvejelser omkring arbejdet med maleriet med afsæt i udstillings
billeder og filmen "Finn Have og Giber Å".
Filmen er produceret af forfatteren og kunstkritikeren Erik Meistrup.

Tilmelding til arrangementet - der er kun 50 pladser.
Ring til tlf. 98132070 eller 98137566


17. oktober:

I dag arbejder jeg på Niels Dues sted ved Tange Sø.
Efterårets farver markerer sig stærkere og stærkere i landskabet, og
det gode vejr giver energi til mig og landskabet.

Efter en forrygende fernisering er udstillingen på Galleri SOTO
forlænget med en uge og varer således måneden ud.

I sidste uge vekslede jeg mellem Charlotte Sahls sted i nærheden af
Ebeltoft og Jon Bahls sted ved Odder.
(se billeder fra Jons sted)


7. oktober:
Om stedet og stedets betydning citeres forfatteren Pia Juul i
Jyllands-Posten, fredag den 7. oktober :
"Jeg kan ikke se sammenhængen mellem det smukke og
skriveprocessen, og jeg mener, at man lige såvel kan arbejde i en
etværelseslejlighed i storbyen."
Pia Juul har før boet i København, men bor nu i et bindingsværkshus
i en lysning i skovene nær ved Præstø, og hun afviser at en smuk
udsigt skulle være garant for god litteratur.
Hun tilføjer dog, at stedets ro har gavnet hende,mens den
hektiske hverdag i København kunne være distraherende.


7. oktober:
Finn Have: På sporet af landskabet * Erik Meistrup
(trykt i katalog til udstillingen Finn Have På rejse i landskabet.
(Galleri SOTO, oktober 2005.)
se teksten


6. oktober:
I tirsdags blev der igen arbejdet på projektet dit sted - mit sted.
Jeg besøgte en solbeskinnet Tunø sammen med Preben Heide.
(se billeder)


4. oktober:
Vi nåede det.
Der blev arbejdet på at klargøre det nye Galleri SOTO indtil kort før
ferniseringen.
(se billederne)
Udstillingen på Jernbanegade 10 i Ålborg har åben til 22. oktober.
Onsdag-fredag 13.00-17.00. Lørdag 10.30-13.00.
Tlf. 98132070.


29. september:
Der arbejdes ihærdigt på at få de nye lokaler til Galleri SOTO klar
til ferniseringen lørdag kl.11.00
Som en forsmag på udstillingen vises her nogle billeder fra udstillingen.
(se nye billeder)


25. september:
Nu er alle billeder til udstillingen i Galleri SOTO sluppet.
Fernisering i helt nye lokaler Jernbanegade 10 i Ålborg lørdag
den 1. oktober kl. 10.00 - kl. 13.00
Mere om udstillingen på www.galleriartsoto.com


24. september:
Der er steder og øjeblikke som brænder sig fast, og som man på
en eller anden måde prøver at fastholde, så det ikke blot bliver et
flygtigt nu.
Som maler er det disse steder og øjeblikke, jeg forsøger at bearbejde
så de bliver en del af den visuelle hukommelse.
At tage billeder frem til en udstilling er som at bladre i et katalog,
hvor øjeblikke af lys og farve fremkaldes.
De sidste billeder tages frem og vurderes om udtrykket er stærkt
nok til at fastholde erindringen.
(se billedet)


14. september:
Katalog til udstillingen i Galleri SOTO er under udarbejdelse. Er du
interesseret i at få invitation og katalog tilsendt kan navn og adresse
sendes til min mail adresse finn.have@image.dk.
(se billede til udstillingen. Nemanos, Litauen. 90x70cm.)


12. september:
En kunstner med meninger. Ja, sådan kunne overskriften til en
artikel eller en anmeldelse være. Her er det anbefaling
til at følge med på maleren Lars Svanholms hjemmeside
www.larssvanholm.dk


7. september:

Har været i Ålborg for at redigere katalog til udstillingen i Galleri
SOTO, Jernbanegade 10.
(se nogle billeder fra udstillingen. som ikke er gengivet i kataloget.)30. august:

Var i sidste uge til møde i Ålborg og afleverede materiale til katalog
i Galleri SOTO.
(se billede på forsiden)
Udstillingen åbner 1. oktober og bliver åbningsudstilling i nye lokaler
i Jernbanegade overfor Ålborg Teater.

Endvidere har jeg været i Hals for at arbejde på kunstkritiker og
forfatter Erik Meistrups sted.
(se billede)
Her blev jeg fascineret af skyggetegninger i skovbunden.
Eriks grundstykke har en plantagelignende karakter .21. august:
Natten mellem den 20. og 21. august vendte jeg sammen med
Vilhelm Halgreen tilbage til hans sted i Sondrup.
En gammel aftale om at opleve månelyset her midt i skoven.
I det næsten mørke rum, hvor lyden af høstmaskiner i det fjerne
brød stilheden, forsøgte jeg at male mig ind på stedets ånd.
(se billeder)19. august:
Besøg på Fanø, hvor forfatteren Henning Mortensen viste sit sted,
vadehavet ud for Sønderho på Fanø.
En herlig solskinsdag i nærkontakt med elementerne hvor vi fulgte
tidevandets bevægelse og som sidegevinst fik fodsålerne masseret.
(se billeder)

De der ikke allerede har læst Hennings bog HAVSIDE SOMMER
må straks bevæge sig til bibliotek eller boghandel.
Bogen beskriver den otteårige Ibs oplevelser på Fanø.
Henrik Schovsbo skrev således om bogen i Århus Stiftstidende :
"I denne bog står vor uskylds sidste sommer og dirrer i sollyset.
Det er en følsom, stærk og fuldstændig usentimental skildring af
stor virkning."


16.august.
Arbejder med at lægge sidste hånd på billeder til udstillingen
På rejse i landskabet (GALLERI SOTO).
(se billedet: På vej)


9. august:
ProjektbeskrivelseDit sted - Mit sted
Randers Kunstmuseum
13. oktober - 10. december 2006
læs her


4. august:
I den forløbne uge er der blevet malet videre på billeder fra
Norditalien og et høstbillede fra Mors. Billeder til udstilling i
oktober på Galleri SOTO, Ålborg.

(se billeder)


23. juli:
Higlights fra de sidste tre uger, som ud over skønne naturoplevelser
i Italien, hvor jeg arbejdede på malerier til en udstilling med titlen
PÅ REJSE I LANDSKABET,
(Galleri Soto i oktober), uundgåeligte er udstilling af Lucian Freud
på Museo Correr i Venedig, Die Brücke på Staatliche Museen i
Berlin, Giotti i Padova og mosaikker Ravenna.

(se billeder)


5. juli:
I går besøgte jeg Minna og Niels Due Jensen på Ormstrup Gods,
som er smukt beliggende ved Tange Sø. Niels viste mig rundt i
det smukke skovområde og fortalte om hans steder .
(se billede)
En blæsende , men smuk solskinsdag, hvor jeg hele eftermiddagen
arbejde på billede til dit sted- mit sted, Randers Kunstmuseum 2006.


30. juni:
På denne årets varmeste dag besøgte jeg Freddy Abildgård
i Husby.
Han viste mig sit sted MARENS MAW i Husby Klitplantage.
Herfra var der en fantastisk udsigt ud over Vesterhavet, ind over
Nissum Fjord og ud mod Thorsminde. (se billederne)


23. juni

Jer er nogle gange vendt tilbage til Jesper Bo Jensens sted nedenfor
Hørhaven og har indtil nu arbejdet med nogle mindre skitser.
Jeg er snart klar til at påbegynde et større
billede.

(se billede)

I Achton Friis´ "De jyders land"
beskriver han det område som jeg arbejder i.
(Specifikt om skovene ved Ørnereden og Moesgård.
Et barndomsland for ham.)

"Herude i klinten ud mod stranden havde vi vores sted!
Ingen andre kendte det, kun vi tre, som holdt sammen.
Sommeren igennem uden for skoletiden valfartede vi
dertil, og et mere eventyrligt sted har jeg ingen sinde
mødt. Der var en lille naturlig hule ind i klinten under
bøgerødder, som vi udvidede og tog i besiddelse. Vi
monterede den med et par løjbænke, et par gamle
ladepistoler, nogle stearinlys og en mængde bøger
- især bøger. Her læste vi Cooper, Marryat og
Steveson højt for hinanden. En læste mens to holdt
vagt ved indgangen, uden for hvilken alle farer lurede.
Her spiste vi vor medbragte mad, stegte kartofler i
gløderene fra indianerbål, og her badede vi mellem
strandens hajer og krokodiller og gyste over mystiske
fodspor i sandet.
Her blev vi ved at holde sammen, mens vi fra store
drenge blev forvandlet til "præliminarister".
Her skiltes vi og har aldrig set hinanden siden.
Men gud ved, om eventyret nogen sinde helt er
forsvundet ud af vort sind"


9. juni:
Besøgte Søren Ryge i går. (se billede)

Malede hele dagen onsdag og torsdag. Sørens sted er meget
malerisk og motiverne myldrer frem, når man bevæger sig rundt
omkring huset.

Hjemme læste jeg om udstillingen af arkitekten Jean Nouvel på
Louisiana.
Han siger bl.a. " Hovedsagen er forholdet mellem arkitekturen og
stedet, dets genius loci". (Stedets ånd).
Han skaber arkitektur som tager hensyn til stedet.
Hans udgangspunkt er "Hvad kan vi gøre her, som man ikke
kan gøre andre steder. Hvad er det særlige ved dette sted ?"

Udgangspunktet for projektet dit sted - mit sted er analogt.

Hvad er det særlige ved dette sted.
Hvorledes kan jeg malerisk udtrykke dets genius loci.


7. juni:
Fortsatte efter mødet med Pernille til Svarte i Skåne, hvor Karen
Degett bor meget smukt lige ud til Østersøen.
Her viste Karen mig sit sted. (se billede)

Jeg malede den efterfølgende dag på stedet. Der blev også tid til
at vi så os omkring i området. Hjemvendt har jeg malet videre.

Stedernes impuls, ånd eller energi er drivkraft for billederne og
igangsættende for mig. Det at male direkte på stedet, at kunne
fornemme atmosfæren og lyset, mens jeg er i den maleriske
afsøgning af stedet, er vigtig.

På afstand i atelieret har jeg så stadig stedet i erindring og kan
arbejde videre.

Naturen er mere end en lænestol , vi kan slænge os i. Den har
også energier og kræfter vi ikke kan styre.
Mit projekt er ikke en videnskabelig afdækning af impulser
og energier i naturen, men et nedslag på nogle steder, som
for nogle er specielle, således at det er blevet deres sted.

Håbet er selvfølgelig at det personlige bliver alment.


31. maj:
Har besøgt Pernille Rosenkrantz-Theils sted til projektet
dit sted - mit sted. (Randers Kunstmuseum 13. oktober -
12. december 2006). (se billede)

En smuk eftermiddag med et blidt lys over Bønsvig.


27. maj:
Første forsøg på at indfange Thomas Dalsgaards sted.
Stranden ved Risskov.


24. maj:
Arbejder i og med naturen i Hørret Skov.


20. maj:
Besøgte Thomas Dalsgaards sted i Risskov. (se billede)


18. maj:
Arbejder i Hørret Skov.
Forårsfarverne lyser og solen glimter i skovbunden.
Udsyn over mælkebøttemarker.
Opslugt af stedet og maleriet.
En susen i skoven varsler vind og regn.
Lærredet vendes med bagsiden opad for at beskytte
det.,og pludselig sidder jeg midt i en haglbyge.
Det gentager sig et par gange.
I atelieret. Et forårsskovbillede.
Rammen har slået sig på grund af haglbygernes væde.
Og billedet må derfor spændes op igen. (se billede)


13. maj:
Jesper Bo Jensens sted nedenfor Hørhaven er ved badebroen.
Til den ene side udsigt ind mod Århus. Til den anden side udsigt
langs stranden,med skrænter, strand og vand.
Broen er et symbolsk bindeled mellem kultur og natur. (se billede)


11. maj:
Niels Jørgen Thorendals viste mig sit sted i Hørret.
Stedet er i udkanten af en fredskov, hvor ny og udgået vækst
selv skaber en balance.
Netop nu spirer alt frem og den rige variation af forskellige
træer får løv. Et fascinerende studie i liv og død.
Se de to billeder fra stedet. (se de to billeder)


10. maj:
Arbejder på et billede fra Sondrup. Vilhelm Halgreens sted. Stedet
indeholder flere muligheder, så dette bliver sandsynligvis et af flere
billeder. (se procesbillede fra Vilhelms sted)


7. maj:
Komponisten Anders Nordentoft har valgt kirkerummet i Jørsby
Kirke på Mors som sit sted.
Jeg har fået adgang til kirken og har i dag skitseret i
kirken. Mere herom senere. (se billede af Jørsby Kirke)


3. maj:

Arbejder på maleri fra Erik Meistrups sted. (Udsnit af
maleriet. Procesbillede.) (se billede)

"At indfange stedets ånd er ikke et absolut, noget
endegyldigt, men et spørgsmål om at fange stedets
nu. Det personligt oplevede nu.
Arbejdet på atelieret en genskabelse og fastholden af nuet.
En tilbagevenden til stedet vil være et andet nu og derfor
inspirere til et andet billede."


28. april:
Har de sidste dage arbejdet med motiver på Mors. Dels i
Legind Bjerge ( dit sted - Jørn Balch) og dels i Flade
(dit sted - Ole Hansen).

I flade er motivet ved maleren Hasse Juhls "arbejdsskur",
et gammelt ishus, hvorfra der er udsigt over bakkerne og
videre ud over Limfjorden. Hasse er begyndt nedrivningen
af skuret og fotoet viser den øjeblikkelige situation. (se billede)


24. april:

Billedet er et mindre 50x40 cm. fra Vilhelm Halgreens sted.
Færdiggjort den 21 april. (se billede)
I dag arbejder jeg på Mors, ved Fegge Klit. Et sted som Niels Ravn
har valgt til projektet dit sted - mit sted.

I Politiken idag skriver Peter Michael Hornung under overskriften
Kultur er (også) vaner, bl.a. om hvorledes vort personlige forhold
til motiv er afgørende for forståelsen og fordybelsen.

" -Sagen er den, at motivet på et billede altid vil sige os noget
særligt, når vi har et personligt forhold til det, der er blevet til et
motiv. Jeg for min del føler f.eks. noget særligt over for gamle
billeder af Frederikskirken, fordi jeg bor i nabolaget.
Andre føler en særlig nærhed til Skagensmalerne, fordi de har
sommerferieadresse i Skagen. Andre igen har et forhold til bestemte
ældre malere, fordi der i deres barndomshjem hang et stort maleri
af én dem, måske over sofaen i dagligstuen.
Meget af kunstdiskussionen handler faktisk om minder."

Senere skriver han:

" - Kunstværdi er altså ikke en bestemt indre værdi ved et
kunstværk, som lever i sit eget ophøjede værd og bare venter på
at blive opdaget og afsløret. Det er umuligt at bestemme kunstværdi
uden også at tale om koordinater som person, tid og sted."


16. april:

Vilhelms Halgreens sted.
Arbejder med et mindre billede på stedet, for herigennem at
få en fornemmelse for stedet.
Det er et møde med et landskab, et møde med en person og
også et møde med historien.
I processen, med maleriet, er det lys, det er skygge, det er
farven der vokser frem på lærredet, det er struktur, det er
her og nu.
Herefter arbejde på atelieret, hvor billedet så at sige fremkaldes.
Stedet er nu en del af mit univers og kan genkaldes. Billeder
som efterbilleder af mødet med stedet presser på. (se billede)


7. april:

Lis Mikkelsens sted. Bjerget Moscaril, Andalusien.
Bearbejdning på atelieret. (se billede)


6. april :

En af mine glasfliser fra workshop på Samsø er på forsiden
af engelsksproget Magasin THE WHITE SITE, som udgives
af Alborg Portland A/S. (se billeder)

Magasinet har endvidere artikel om Operaen i København.

For yderligere oplysninger om workshoppen på Samsø tryk her


1. april:
Efter en uges koncentreret arbejde her i Andalusien
vender jeg tilbage til Danmark for at bearbejde mine
oplevelser af Lis Mikkelsens sted.

27. marts:
Her velankommet til Jørn Greve og Lis Mikkelsens sted i bjergene bag kystbyen Almunecar i Andalusien viser Lis mig hendes sted. (se billede)
Udsigten fra hendes grundstykke til bjerget Moscaril. 25.marts :
På vej til Andalusien, hvor jeg skal male fra Lis Mikkelsens sted i bjergene bag Almunecar, får jeg i lufthavnen tid til at læse i kataloget fra Mogens Zieler udstillingen på Horsens Kunstmuseum. Jeg har en del bøger og kataloger som Mogens Zieler har illustreret, og har stor fornøjelse af at se på hans grafiske kunst og læse hans overvejelser om kunsten. Mogens Zieler skriver bl.a. om motivet, her landskabet, at det skal rumme det individuelle og det generelle, og han sammenfatter det således :
" - det er både det konkrette landskabs egenart og dets bagvedliggende lighed med alle landskaber - naturen som et samlet hele ".
Som hos Mogens Zieler er det oplevede motiv også væsentlig for mig og udgangspunktet for arbejdet med motivet. I arbejdet med det konkrette landskab, hvor et bestemt tidspunkt på dage, med den konkrette belysning, kan være igangsættende for maleriet, håber jeg på, at den maleriske bearbejdelse af motivet kan tilføre det noget generelt.
19. marts:
En opdateret billedliste over de personer som på nuværende tidspunkt har vist mig - deres sted. Jeg arbejder på deres steder og har færdiggjort en del malerier. * (se billeder) 13. marts:
Stedernes betydning for os er udgangspunkt for mit projekt til Randers Kunstmuseum 2006, og ligeledes for en serie foto, som jeg sender til udstilling i Aria House, Osaka, Japan, Jeg deltager i en udstilling arrangeret af Art Base Null. Udstillingen er åben 10 - 17 april.

Titlen på de 12 billeder som jeg deltager med er
WITH CLOSED EYES I SEE PLACES Alle billeder er 12x12 cm og er cover for CD-R * (se billeder)
Alle indeholder en tom CD, som publikum under udstillingen kan bytte med en CD indeholdende foto af steder med betydning for dem.
Efter udstillingen returnes disse til mig, og jeg vil så arbejde videre på serien, og sende et nyt billede i serien til de besøgende, som tak for at de har medvirket i projektet. 6. marts:
Arbejdede ved Fegge Klit. Mors.
(Dit sted-mit sted. Niels Ravn). (se billede) Henrik Nordbrandt skriver i "Breve fra en ottoman", (Gyldendal 1978): "Ved et steds magi forstår jeg de identiske oplevelser, stedet formår at sætte igang hos de besøgende, ligegyldigt hvor forskellige de besøgende iøvrigt måtte være".
1. marts:
Interviewet til DR radio om udstillingen Valentinas Antanavicius i Århus Kunstbygning.
Sendt i P1 Morgen og senere på dagen i Kulturnyt.

Kan høres på DR P1 Morgen (Tryk her)
26. februar:
Var i Sondrup med Vilhelm Halgreen for at se hans sted. Spor krydsedes her. I sin tid havde vi fælles oplevelser på dette sted, hvor Vilhelms far havde bygget sommerhus. I skoven nær vandet. Ja, tiden går. Der gik 30 år, før jeg igen genså stedet. Et sted med megen atmosfære.
Denne dag iklædt sne.
Vi besluttede at vende tilbage. en sommerdag ved fuldmåne. (se billede)
25. februar:

Links til to gode kolleger med gode websider
Niels Frank:. www.niels-frank.com
Thomas Andersson: www.thomasandersson.dk
24.februar:
Arbejder i øjeblikket på billeder til Påskeudstilling
hos Galerie Wolfsen, Tiendeladen 6, 9000 Aalborg.
Tlf. 98137566. * www.galeriewolfsen.dk

Fernisering lørdag den 12. marts kl. 11.00 - 14.00
Udstillingen varer til 2. april.
En udstilling med et bredt udvalg af de kunstnere
galleriet arbejder sammen med.

Mine malerier er indspireret af oliven- og mandeltræers "dansen". * (se billede)
22. februar:

Billedet 90x70 cm. er et procesbillede og det færdige billede udstilles på Påskeudstilling hos Galleri Ægidius Østergade 2, 8900 Randers. Tlf. 86434497 * (se billede) Fernisering 5. marts. Åben til 31. marts.
En udstilling med værker af Tom Krøjer, Bjørn T. Hansen, Finn Have, Sergei Sviatchenko, Carla Thonsgaard, Merete Larsen, Jan Sivertsen og Lars Dan.
17.februar:
Denne uge er gået med at arrangere udstilling i Århus Kunstbygning sammen med den litauiske billedkunstner Valentinas Antanavicius. En udstilling som jeg har fået mulighed for at sammensætte ud fra hele Valentinas´ produktion. Jeg har arbejdet sammen med denne spændende kunstner på workshops i Litauen og har været i Vilnius på hans atelier for at udvælge værker til udstillingen. Jeg glæder mig til at vise hans kunst for et dansk publikum. Der er tale om en kunstner hvis kunstneriske liv er meget nært knyttet til landets historie.
Valentinas Antanavius er en af Litauens mest bemæelses- værdige kunstnere, som også under sovjetperioden udtryk- te sin humanistiske indstilling og sociale bevidsthed via stærke udtryksfulde kunstværker.
Udstillingen er i Århus Kunstbygning 19. februar - 13 marts. (se billede)
I næste uge er jeg på atelieret her i Odder. Jeg skal færdig- gøre nogle billeder til Påskeudstilling hos Galerie Wolfsen i Ålborg.

11.februar:
Ugen gik mere eller mindre med at hænge Jon Gislasons udstilling Mellemmennesker op i Århus Kunstbygning. Se:
Aarhus Kunstbygning (se billede)
2. februar:
Indtil den 18. februar har jeg en lille udstilling i kunstforeningen ved Århus Arkitektskole. Til dette har jeg fået lavet jernrammer om de beton- glasfliser, som jeg lavede på Samsø sidste år. Det fungerer glimrende. Så ud over at kunne bruges som fliser med belysning nedefra, kan de også bruges indmuret eller frit ophængte. - (se billede)
29. januar:
Møde med Niels Ravn på hans sted, ved foden af Fegge 
Klit på Mors.
Vejret var let diset men inden vind. 
Jeg vil senere, når  jeg er på Mors, vende tilbage og 
arbejde mig malerisk ind på stedet.
Niels er en af de 30 personer som er inviteret til
at deltage i projektet dit sted - mit sted.
(billede af Niels Ravn)
         
27 januar:
I dag starter et forløb , hvor jeg inspireret af min 
gode kollega Thomas Andersson, i billede og tekst 
vil berrette om stort og småt her fra ateliet.
         
I øjeblikket arbejder jeg henimod en separatudstilling
i Galleri Soto i Ålborg, september 2005, samt en 
separatudstilling på Randers Kunstmuseum
13.10 - 10.12 2006.
Udstillingen på Randers Kunstmuseum indvolverer 
30 personer. Natur  - og kunst elskere, som viser mig 
deres favoritssted i naturen.
I mødet med dem og deres sted håber jeg at blive så
begejstet , at stedet kan blive en del af mit billedunivers.

I morgen skal jeg møde Niels Ravn, tidligere direktør i 
Nykredit og nu forfatter og kulturel projektmager. 
Vi mødes ved Fegge Klit på Mors
 

 

Arkver weblog: 2005 * 2006 * 2007 * 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * 2012 * 2013 * 2014 * 2015 * 2016 * 2017