Dit sted - mit sted * Pressemeddelelse
Menu
Forside / Front page
Billeder / Pictures
Biografi
Tekst
Netop nu / news
Dagbog / Weblog
Projekter
Dit sted - mit sted
Salg bøger
Kontakt
Link

 

 

Pressemeddelelse

FINN HAVE
DIT STED - MIT STED

Randers Kunstmuseum
13. oktober - 10. december 2006

"Vi har alle steder i naturen som vi længes imod, husker tilbage til eller opsøger gang på gang. Steder som er åndehuller, steder med magi, steder hvor vi føler emotionel genklang o.s.v. Vi kender alle det, at et sted for os kan være så specielt , at vi gerne vil dele det med andre. Vi tager et foto af stedet, og måske får vi vist det til de nærmeste venner, eller måske bliver det en del af et album, som blot bliver lagt til side."

Med afsæt i disse konstateringer har maleren Finn Haves skabt udstillingsprojektet DIT STED - MIT STED, som hermed præsenteres på Randers Kunstmuseum.

Toogtredive - af kunstneren håndplukkede - mennesker har påtaget sig at udpege hver sit yndlingssted i naturen, en plet i landskabet, som af en eller anden grund taler særlig stærkt til dem. Finn Have har til formålet valgt en række mennesker, som måtte formodes at have hjertet på rette sted i forhold til arten af den opgave, han stillede dem: udøvende kunstnere, kunstinteresserede erhvervsfolk, kunstsamlere, formidlere, forfattere, landskabs- og naturelskere, musikere, designere med flere.

Hver især har deltagerne til en begyndelse forevist Finn Have "sit sted" og ved samme lejlighed selvfølgelig givet ham en mundtlig begrundelse for valget. Med den indledende besigtigelse har kunstneren ved selvsyn dannet sig et indtryk af det pågældende sted og lyttet til udvælgerens personlige bevæggrunde for netop at pege på det.
Dette er i hvert enkelt tilfælde sket med henblik på at vurdere om det valgte sted nu også virkede inspirerende nok til, at maleren efterfølgende kunne "overtage" det til egen kunstnerisk fortolkning. Han har med andre ord ikke bare villet gøre udvælgerens sted til "sit", d.v.s. ikke villet nøjes med et ukritisk og selvudslettende forsøg på at sætte sig altforstående "i en andens sted". Uanset hvordan man vender og drejer denne pointe, bliver stedet altså genvalgt af en anden på nye præmisser, forbundet med den særlige hensigt at gøre det til genstand for en selvstændig billedkunstnerisk fremstilling.

Som led i processen har Finn Have bedt den enkelte udvælger om at fotografere sit sted og overdrage ham fotoet i en forseglet konvolut. I kraft af sin fotografiske optagelse forholder udvælgeren sig også billedmæssigt fortolkende/dokumenterende til stedet: fotografiet vil jo netop være en autentisk afspejling af udvælgerens foretrukne synsvinkel på stedet som billedmotiv og dermed et visuelt vidnesbyrd om vedkommendes personlige opfattelse af de billedmæssige egenskaber, stedet har. For at friholde sin egen fortolkning af stedet fra påvirkninger af udvælgerens motivopfattelse, har Finn Have ikke ønsket et forhåndskendskab til fotografiet. Konvoluttens forsegling er først blevet brudt efter at Finn Have selv har aflagt stedet flere opfølgende besøg og færdigmalet sit billede af det.

Til brug for den samlede dokumentation har kunstneren endvidere bedt den enkelte deltager om relativt kortfattet at begrunde sit stedvalg eller beskrive stedet. Denne skriftlige redegørelse anslås at fylde ½-1 A-4-side.

Projektet afrundes nu med, at Finn Haves malerier udstilles samlet på Randers Kunstmuseum og at det samlede materiale - udvælgernes fotos og beskrivelser sammen med kunstneren malerier - ses gengivet i en til udstillingen knyttet bog.

Spørgsmålet er så: hvad kan Finn Haves billeder egentlig lægge oveni deltagernes skriftlige begrundelser og fotografier?
-Det kan kun udstillingen give os svar på. Ét står fast: Hvert eneste af de 32 steder er så at sige "genvalgt" af Finn Have på hans præmisser, d.v.s. som emne for en selvstændig billedkunstnerisk fremstilling. Hvorvidt der måske alligevel kan være dybe samklange i forholdet mellem den enkelte deltagers opfattelse af sit sted og dén oplevelse af det, maleren har omsat i farver på et lærred, skal det blive spændende at høre om, når alle udstillingsbillederne hænger på museets vægge. En sådan evaluering kan meget vel vise sig at blive et perspektivrigt efterspil i dette interessante projekt, som mig bekendt ikke tidligere er prøvet i lignende form andetsteds.


Med venlig hilsen
Finn Terman Frederiksen
Museumsleder