Landskabeligt temperament
Billederne til udstillingen er skabt i det danske kystlandskab med høj himmel, hvor man i 
skyernes foranderlighed kan aflæse vindens energier. Omsat til billede ved hjælp af stedenes 
materiale. Træ brændttil kul. Det forgængelige her fastholdt som kulstøv på lærred.
I mødet med landskabet sker en forløsning af energi og fantasi, som er afgørende forbilledets 
tilblivelse.
At arbejde i landskabet handler ikke om at eftergøre naturen, men at sanse og omskabe det 
sete i et billede. Et billede som afspejler den kraft og energi man bliver opfyldt af i mødet med 
naturen. 
Fantasien, det foranderlige og uforudseende tegner sig på himmelen når skyformationernes 
film kører på himmelens store lærrede.

Den danske forfatter Thøger Larsen har malende beskrevet dette i det metaforiske digt 
"Tilfældighed". Fra digtsamlingen Jord (1904).
Som et Udyr ligger en natmørk Sky
over Maanens Gry;
den holder mod Nord et Gab paa Klem -
der stikker en spids af Halvmaanen frem,
den vokser afF Gabet i Skyens Rand
som en gloende Hjørnetand.
Om lidt er vel Maanen en Maane,
om lidt er vel Skyen en Sky;
men de bliver det aldrig i denne Sang
Du mørke Dyr i yderste Øst !
Hvad er din lyst?
Hvortil skal du bruge den brændende Tand,
som lyser ud over Hav og Land?
Der rinder vel Rædsel og Hjerteblod
om Tanden fra Od til Rod.
Om lidt er vel Maanen en Maane,
om lidt er vel Skyen en Sky;
men de bliver det aldrig i denne sang.
Jeg gav mig Tilfældigheden i Vold,
Og nu er den Trold.
Jeg veed saa inderlig Besked,
Men føler som den, der intet veed.
Og er Maanen en Tand og Skyen et Dyr, 
saa er Livet et Æventyr.
Om lidt er vel Maanen en Maane, 
om lidt er vel Skyen en Sky;
men hvad rager det mig og denne sang?
(Finn Have)
(Bogprojektet Winds. Niels Frank - Finn Have - Steen Rasmussen - Rikuo Ueda)