DETTE FLYGTIGE NU   
I sidste århundrede diskuterede man i ramme alvor, hvorvidt skitsen havde nogen æstetisk 
værdi som kunst, eller udelukkende som grundlag for et gennemarbejdet billede. Siden har 
vi fået øjnene op for skitsens kvaliteter, og siden ekspressionismen gik sin sejrsgang i 
begyndelsen af vort århundrede, har den vundet mange tilhængere. Maleren Finn Have er én 
af dem. Han har blik for de store linier, og hans kunstneriske temperament er ikke indstillet 
på at nusse med detaljer. Han har antennerne ude, og når indtrykket nedfældes tillader tiden 
kun at indfange det karakteristiske, alt andet må fare. Alligevel er mange af malerierne blevet 
til senere, men med den hurtige skitse som støtte for hukommelsen. Men friskheden, 
umiddelbarheden er bevaret, og er netop styrken i hans billeder. I sagens natur vælger han 
ofte sine scener fra livets spil, mødet mellem mennesker og natur- og rejseindtryk. Motiverne
anes, flyder sammen, udskiller sig. Og livet haster videre.

( Text: Birgit Hessellund )
( tekst til udstillingskatalog, Leninggrad 1989 )